0
0,00 lei 0 elemente

Nu ai niciun produs în coș.

Termeni si Conditii

1. Caracterul obligatoriu și scopul

Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și atracțiilor este obligatoriu pentru toți vizitatorii The Sunset Club, în toate spațiile de pe proprietatea societății Hypno Berry SRL, inclusiv:
- pe drumul de acces de la intersecția cu drumul principal;
- în toate spațiile TheSunset Club;
- în parcare și în zona de așteptare de la intrare.

THE SUNSET CLUB este un spațiu pentru relaxare și activități sportive în cadrul căruia fiecare vizitator poate beneficia în mod deplin de agrement, relaxare și distracție. Scopul prezentului Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinei și atracțiilor este de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia.

Pentru a beneficia de facilitățile THE SUNSET CLUB, dumneavoastră, în calitate de vizitator, trebuie să acceptați și să respectați regulile prevăzute în prezentul Regulament. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din regulile THE SUNSET CLUB , vă rugăm să nu intrați în incintă. Prin achitarea biletului de intrare (respectiv din momentul primirii brățării de acces) dumneavoastră, în calitate de vizitator al THE SUNSET CLUB vă exprimați consimțământul privind prezentul Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinei și al celorlalte spații și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit și parcurs cu atenție, prin simpla intrare în THE SUNSET CLUB. Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin primirea brățării de acces dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează THE SUNSET CLUB, în condițiile prezentului Regulament.

Personalul THE SUNSET CLUB are doar dreptul și nu are nici obligația și nici posibilitățile, având în vedere numărul mare de vizitatori, de a asigura respectarea prezentului regulament de către vizitatori. In consecință, vizitatorii răspund pentru accidentele provocate prin nerespectarea regulamentului – răspunderea pentru nerespectare și efectele acesteia fiind purtată de aceștia. La cererea vizitatorilor, personalul THE SUNSET CLUB îi îndrumă pe aceștia.

În special, dumneavoastră, în calitate de vizitator, declarați că înțelegeți și acceptați faptul că utilizarea instalațiilor sportive din cadrul THE SUNSET CLUB (tobogane, piscina, instalații de joacă, etc) implică riscuri specifice activităților sportive și că înțelegeți și acceptați că, datorită acestui risc inerent activităților sportive, este posibil să vă accidentați în cadrul THE SUNSET CLUB (în situații precum – răsturnarea în tobogan, lovirea în/de tobogan, loviri în piscină/de marginea piscinei, etc). În astfel de cazuri acceptați că THE SUNSET CLUB răspunde doar pentru acele prejudicii aduse vieții, corpului sau sănătății dumneavoastră care au apărut ca rezultat direct al unei acţiuni sau omisiuni a THE SUNSET CLUB. Prin exprimarea consimțământului la prezentele Condiții, declarați și că starea dumneavoastră de sănătate este bună sau cel puțin corespunzătoare pentru activități sportive.

Părinții, tutorii și persoanele însoțitoare care au în grijă copii sau alte persoane (persoane fără discernământ, etc) răspund pentru respectarea regulamentului de către copiii și persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora.

2. Program, admitere, intrare

În toate zonele accesibile autovehiculelor de pe proprietatea THE SUNSET CLUB – căi de acces, parcare, sensuri giratorii – este obligatorie respectarea tuturor regulilor de circulație prevăzute în legislația română în vigoare (se respectă Codul Rutier). În mod special sunt interzise:
- depășirea vitezei obligatorii indicate prin semne de circulație;
- nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere;
- parcarea sau staționarea pe spațiul verde sau în orice alte locuri în afara celor special amenajate;
- blocarea căilor de acces;
- aruncarea de deșeuri sau obiecte din autovehicule.

Utilizarea parcării este prevăzută exclusiv pentru vizitatorii THE SUNSET CLUB și se poate folosi cu jumătate de oră înainte de ora deschiderii și jumătate de oră după ora închiderii.
Toate regulile prevăzute în prezentul regulament sunt aplicabile și pe căile de acces si în parcare: este interzis orice comportament necivilizat sau inadecvat (aruncarea hârtiilor sau gumei pe jos, etc) și sunt interzise violența fizică și verbală.
Orele de program cu publicul ale THE SUNSET CLUB sunt stabilite de către conducerea societății și sunt afișate public pe website. Ora de închidere THE SUNSET CLUB este ora la care trebuie să părăsiți incinta.

THE SUNSET CLUB își rezervă dreptul să limiteze/restricționeze temporar accesul autoturismelor în zona parcării precum și accesul persoanelor în incintă în cazul în care capacitatea maximă de operare a fost atinsă. Această măsură se impune pentru a oferi vizitatorilor o experiență cât mai relaxantă și în siguranță deplină în cadrul THE SUNSET CLUB.

Conducerea societății poate oricând limita utilizarea și ofertele THE SUNSET CLUB, total sau parțial (de ex. defecțiuni tehnice, curățenie, revizie tehnică). În astfel de cazuri nu puteți solicita reduceri sau restituiri ale tarifului de intrare și nici ridica alte pretenții materiale. De asemenea, dacă anumite zone din incintă sunt închise datorită desfășurării de ședințe foto, evenimente, cursuri sau altele asemănătoare, nu există dreptul de restituire sau de reducere a tarifului de intrare.

La accesul în THE SUNSET CLUB trebuie să vă asigurați că aveți la dumneavoastră costum de baie, prosop și papuci/șlapi, separat de cele pe care le purtați – înainte de intrare, personalul THE SUNSET CLUB are dreptul de a verifica că le dețineți.

Din motive de siguranță zonele din incinta THE SUNSET CLUB sunt parțial supravegheate cu camere video. Înregistrările pot fi accesate, doar în caz de suspiciune, de către persoanele împuternicite conform reglementărilor aplicabile și de către poliție. Acestea folosesc siguranței și protecției proprietății vizitatorilor, precum și ale THE SUNSET CLUB.

Persoanele care, datorită unor dizabilități fizice sau mentale grave, sunt neajutorate sau necesită supraveghere pot vizita THE SUNSET CLUB doar în prezența unei persoane însoțitoare majore. Această regulă este valabilă și pentru persoanele ce suferă de crize de leșin, crampe sau epilepsie, precum și pentru persoanele care suferă de afecțiuni cardio-vasculare.

Este interzis accesul copiilor sub 14 ani care nu sunt însoțiți de o persoană majoră. În cazul tuturor minorilor (sub și peste 14 ani), răspunderea pentru daunele sau accidentele cauzate de aceștia precum și pentru respectarea regulamentului este purtată de părinți, respectiv, în lipsa acestora, de tutore, chiar dacă părinții sau tutorele nu însoțesc copilul. Părinții sunt direct răspunzători de siguranța și supravegherea copiiilor și sunt obligați să le citească și să le explice copiilor instrucțiunile atracțiilor, inclusiv toboganelor. Personalul THE SUNSET CLUB are dreptul de a solicita oricărui vizitator THE SUNSET CLUB un act de identificare sau altă probă din care să rezulte vârsta, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acces.

Este interzis accesul persoanelor care nu știu să înoate dacă nu sunt însoțite de o persoană care știe să înoate. Persoana însoțitoare va supraveghea îndeaproape persoana care nu știe să înoate.

Este interzis accesul în THE SUNSET CLUB al persoanelor care suferă de boli contagioase, persoanelor cu răni deschise, erupții cutanate sau boli ce pot ofensa public.

Este interzis accesul persoanelor care sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Este interzis accesul cu animale de orice fel.Este interzis accesul în THE SUNSET CLUB cu:

a) Pistoale, arme de foc și orice alte arme - orice obiect capabil sau aparent capabil să lanseze proiectile sau să provoace răni, cum sunt (exemplificativ): toate armele de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare (pistoale, revolvere, carabine, puști etc); copii și imitații ale armelor de foc; arbalete; catapulte; harpoane; dispozitive paralizante sau neutralizante; arme cu electroșocuri (taser); brichete de forma unei arme de foc, etc.

b) Arme cu vârf/cu tăiș și obiecte tăioase – orice obiect cu vârf sau cu lamă care poate provoca răni, cum sunt (exemplificativ): topoare/toporiști; săgeți și săgeți de darts; crampoane/patine; lănci; ciocane; bricege cu lame de orice lungime; cuțite; macete; brice și lame; spade, săbii; foarfece cu lame cu lungimea de peste 6 cm; scule de meșteșugărie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele și vârfurile de burghie, cutterele, cuțitele utilitare, ferăstraiele, șurubelnițele, răngile, ciocanele, cleștii de tăiat, cheile fixe, tubulare și reglabile, arzătoarele; produse de sticlă.

c) Instrumente contondente – orice instrument contondent capabil să cauzeze răni, cum sunt: bâte; ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undițe, echipament specific artelor marțiale.

d) Substanțe explozive sau inflamabile – orice substanță explozivă sau inflamabilă care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: muniție; obiecte detonatoare și fitiluri; explozibili; grenade; recipiente de gaz; artificii; articole pirotehnice (inclusiv petarde și pocnitori); fumigene, combustibili cum sunt benzina, motorina.

e) Substanțe chimice și toxice – orice substanțe chimice sau toxice care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: acizi și alcaloizi, substanțe corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante sau neutralizante; materiale radioactive; otrăvuri; substanțe periculoase infecțioase sau biologice – sânge infectat, bacterii, viruși.

Nu se restituie sumele plătite și nu se compensează dreptul de intrare sau alte servicii sau produse deja plătite. Nu se restituie contravaloarea în bani și nu se înlocuiesc voucherele sau alte documente ce permit accesul pierdute sau care nu au fost utilizate în termen. La momentul la care efectuați comanda unui serviciu sau produs (inclusiv mâncare/băutură) aveți obligația de a verifica cele înscrise pe bonul aferent comenzii; restul în bani se verifică imediat, la momentul primirii bonului fiscal; reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare.

Dumneavoastră, ca vizitator, aveți obligația de a vă asigura că îndepliniți condițiile pentru a putea beneficia de acces și de diversele servicii THE SUNSET CLUB și cunoașteți regulile Complexului (de exemplu – aveți costum de baie, aveți vârsta necesară pentru a utiliza o anumită facilitate THE SUNSET CLUB, etc). Nu se restituie sumele plătite pentru motiv că nu ați cunoscut o anumită regulă sau condiție de utilizare a facilităților.In cadrul THE SUNSET CLUB ofertele speciale de orice fel, permanente sau temporare, nu se cumulează.


Fiecare vizitator trebuie să păstreze brățara de acces astfel încât să se evite pierderea acestora. Brățara de acces se va purta pe mână pe toată durata șederii, inclusiv în timpul băilor și nu se va lăsa nesupravegheată. Nerespectarea acestor prevederi presupune, în cazul pierderii, o conduită culpabilă din partea vizitatorului. Dovada îndeplinirii corespunzătoare a obligației de păstrare se va face, în caz de litigiu, de către vizitator.

Achiziționarea dreptului de intrare conferă dreptul de acces doar în zona pentru care s-a achiziționat bilet și nu conferă gratuit drepturi la alte zone sau la servicii sau programe suplimentare. Facilitățile aflate într-o anumită zonă a THE SUNSET CLUB sunt destinate exclusiv vizitatorilor care au achiziționat drept de acces pentru zona respectivă și nu pot fi utilizate de ceilalți vizitatori.

3. Reguli de conduită

Vizitatorii trebuie să se comporte astfel încât siguranța, liniștea, ordinea și curățenia din incinta THE SUNSET CLUB să nu fie periclitate.

Atracțiile și facilitățile (de ex. tobogane, locuri de joacă, restraurant, etc.) pot fi utilizate doar în orele speciale de program ale acestora. Se vor respecta plăcuțele cu instrucțiuni ale tuturor atracțiilor precum și solicitările din partea personalului. Este obligatoriu de asemenea să respectați regulamentele speciale existente pentru anumite facilități (tobogane, locuri de joacă, piscină etc), ce vă sunt aduse la cunoștință prin afișare la facilitatea respectivă.

THE SUNSET CLUB vă avertizează cu privire la faptul că în toată incinta există risc crescut de alunecare. Fiecare vizitator trebuie să aibă în vedere riscul crescut de accidente din incintă, datorat suprafețelor umede. De aceea vizitatorii vor avea o atenție mărită în zonele de piscină, tobogane și baie.

Din acest motiv, vizitatorii vor purta permanent și obligatoriu, în toate zonele THE SUNSET CLUB, papuci antialunecare (antiderapanți). Părinții cât și persoanele însoțitoare care au în grijă alte persoane sau copii vor asigura purtarea papucilor antialunecare de către copiii și persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora. In cazul în care dumneavoastră, în calitate de client vizitator, nu respectați această regulă, vă asumați toate prejudiciile și daunele cauzate de nerespectare și exonerați societatea THE SUNSET CLUB de orice răspundere.

În funcție de numărul de vizitatori prezenți în incintă, personalul THE SUNSET CLUB va decide cu privire la posibilitatea utilizării de obiecte de sport, joacă sau animație (mingi, echipamente de scufundare, etc.). În cazul în care personalul THE SUNSET CLUB vă anunță faptul că nu este permisă utilizarea unui obiect de sport, joacă sau animație va trebui să vă conformați.

În cazul în care dumneavoastră, în calitate de vizitator, găsiți cabina, vestiarul sau orice alt spațiu cu probleme de curățenie trebuie să anunțați acest lucru imediat personalului.

Cabinele de schimb se vor folosi de regulă de către o singură persoană. Excepții: părinții (respectiv alte persoane care au în grijă copii) pot însoți copiii mai mici de 14 ani; persoanele ce necesită asistență.

Fiecare vizitator al THE SUNSET CLUB este obligat să utilizeze dușurile înainte de accesul în piscină.

În diversele zone ale THE SUNSET CLUB se va folosi îmbrăcăminte adecvată pentru zona respectivă, după cum urmează:

- accesul în apă în piscină se face doar în costum de baie;

NU sunt costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte (enumerare exemplificativă):

- lenjerie intimă (chiloți, lenjerie intimă de orice alt fel), ciorapi de orice fel;

- pantaloni scurți de orice tip, tricou, maiou;

- haine (pantaloni scurți, bluze, blugi, compleuri, costume etc) din următoarele materiale: Catifea reiată, material tip Jeans, Denim, Flanel, Panză de cânepă, Piele, Pânză de in, Bumbac seersucker (creponat), Mătase, Material de prosop, Catifea, Lână, material tip Jeans. Sunt permise șorturile și costumele de baie din bumbac, speciale pentru baie.

- haine (pantaloni scurți, bluze, blugi, compleuri, costume etc) destinate altor activități sau sporturi, inclusiv cele din materiale sintetice precum Spandex, Acrilic, Nailon Matase sintetica (engl. rayon) (exemple: costume pentru biciclism, echipament de fotbal, etc)

CONSTITUIE costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte:

- slip special pentru baie/înot

- pantalon scurt special pentru baie/înot

- costum de baie

În cazul încălcării acestei reguli personalul THE SUNSET CLUB vă va solicita să părăsiți piscina.

Nu este permisă folosirea săpunului sau altor substanțe de curățare a corpului sau a cremelor de corp în afara cabinelor de duș. Masajul cu peria sau utilizarea unor exfoliante nu sunt permise în incinta Complexului din motive de igienă. Nu sunt permise procedeele de ingrijire corporala prin utilizarea unor substante si /sau dispozitive de epilare.

Nu este permis accesul în piscină sau pe tobogane cu păr lung desfăcut (se recomandă utilizarea unei căști de baie sau cel puțin prinderea părului).

Copiii până la 3 ani vor purta obligatoriu în piscină scutece speciale pentru baie. Copiii până la 5 ani vor purta obligatoriu în piscine aripioare de înot.

Este interzisă blocarea cu șezlonguri, genți, prosoape sau alte obiecte a ușilor (în special ușile de evacuare în caz de urgență) sau a gurilor de aerisire de pe fațadele cu geamuri.

Având în vedere nevoia de liniște a tuturor vizitatorilor, în întreaga incintă a THE SUNSET CLUB sunt interzise: țipatul, înjuratul și tonul agresiv. De asemenea, în întreaga zonă de baie și relaxare, precum și în saune și în băile de aburi se va păstra liniștea.

Exprimările de afecțiune trebuie să fie decente și fără a deranja persoanele din jur. Interacțiunile intime se pedepsesc cu interzicerea accesului – fără restituirea contravalorii biletelor de intrare deja achitate – și, dacă este cazul, vor fi sesizate organele competente.

Este interzisă intoxicarea cu alcool (amețirea, beția), fiind permis consumul rezonabil de alcool. THE SUNSET CLUB își rezervă dreptul de a limita sau refuza servirea de alcool de la caz la caz, în funcție de circumstanțe, precum și de a le interzice persoanelor aflate în stare de ebrietate consumul de alcool și de a le evacua din incintă – (iar în cazul periclitării sau deranjării activităților celorlalți vizitatori nu li se va restitui contravaloarea drepturilor de intrare deja achitate).

Fiecare vizitator este obligat să se comporte astfel încât ceilalți vizitatori să nu fie deranjați.

4. Tobogane și echipamente de joacă

Toboganele sunt echipamente sportive – utilizarea lor implică riscurile specifice activităților sportive, pe care vi le asumați ca utilizator! Pentru că sunt echipamente sportive, există un risc de rănire chiar și atunci când se utilizează un dispozitiv construit, testat și întreținut în conformitate cu standardele şi chiar dacă utilizatorul respectă regulile de utilizare.

Înainte de utilizare este obligatoriu și este răspunderea dumneavoastră să citiți și să înțelegeți instrucțiunile de utilizare a toboganului. Părinții sunt direct răspunzători de siguranța și supravegherea copiiilor și sunt obligați să le citească și să le explice copiilor instrucțiunile.

Părinții/(persoanele în a căror grijă se află) nu vor permite copiilor să folosească toboganul nesupravegheați – accidentele datorate nesupravegherii fiind în răspunderea părinților/persoanelor legal responsabile.

Regulile/instrucțiunile de folosire a toboganelor se regăsesc menționate pe panourile cu instrucțiuni amplasate lângă fiecare echipament. Vizitatorii vor respecta aceste reguli și instrucțiuni. Scopul oricăror limitări de utilizare precizate pe aceste panouri este, în principal, de a asigura securitatea vizitatorilor. În cazul utilizării necorespunzatoare vizitatorii își asumă riscurile de accidentare.

Utilizarea toboganelor și a echipamentelor de joacă este interzisă persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice.

Este interzisă utilizarea toboganelor de către persoane sub limita de vârstă sau înălțime indicată pe panouri sau contrar instrucțiunilor din regulament și afișate.
Sunt interzise în special:
orice altă poziție de alunecare decât cea prescrisă de instrucțiuni;
întoarcerea față/spate în tobogan;
oprirea în zona de alunecare sau la ieșirea din tobogan;
urcarea de jos în sus pe tobogan;
ridicatul în picioare în tobogan.
Vizitatorii vor respecta limitările de vârstă la fiecare tip de tobogan. În zona toboganelor, copiii vor fi supravegheați permanent de un părinte/tutore sau de un adult împuternicit de către părinte sau tutore.
Și în cazul încălcării acestor reguli se poate interzice accesul în incintă, fără restituirea sumelor deja achitate.

5. Prevederi speciale

În cadrul THE SUNSET CLUB SUNT STRICT INTERZISE:

țipatul, tonul agresiv, vociferarea.
înjurăturile și exprimările/gesturile indecente.
orice manifestări de violență fizică (inclusiv ”în joacă”, împinsul/ciocnirea altor vizitatori, etc).
accesul cu orice fel de accesorii pe tobogane (ceasuri, bijuterii, ornamente, echipamente electronice, camere inclusiv tip GoPro).
accesul cu tricouri în piscine sau pe tobogane (se interzic în special tricourile largi pe tobogane). Sunt permise tricourile speciale de înot din neopren sau materiale asemănătoare.
utilizarea telefoanelor mobile într-un mod care deranjează alte persoane (e.g. vorbit cu voce tare sau fotografiatul altor persoane fără permisiunea acestora).
accesul cu telefon mobil în piscină, pe tobogane sau în saună.
accesul cu aparate de filmat, fotografiat sau înregistrat în piscină sau pe tobogane.
fotografiatul și filmatul cu titlu profesional (inclusiv prin utilizarea de aparate foto cu teleobiectiv sau altfel de aparate profesinale) precum și fotografiatul și filmatul altor persoane dacă deranjează aceste alte persoane sau încalcă drepturile acestora. Dumneavoastră sunteți exclusiv răspunzător pentru încălcarea drepturilor altor persoane în astfel de cazuri.
murdărirea zonelor de baie și a bazinelor de înot (de ex. urinarea și alte eliminări în apa de baie, clătirea paharelor, spălarea măștilor cosmetice etc.).
blocarea ieșirilor de urgență cu șezlonguri sau cu alte obiecte.
mersul desculț în fața dulapurilor de garderobă.
accesul cu îmbrăcăminte sau încălțăminte de stradă la dușuri precum și în întreaga zonă de relaxare.
bărbieritul sau vopsitul părului.
efectuarea pedichiurii sau manichiurii în afara zonelor special amenajate de tratament cosmetic.
aducerea în incintă de alimente sau băuturi (în special băuturi alcoolice), precum și a obiectelor interzise prin regulament. Se permite aducerea în incintă a obiectelor, alimentelor și băturilor speciale pentru vizitatori copii în vârstă de până la 3 ani.
consumarea alimentelor sau băuturilor în piscină sau tobogane, cu excepția consumării băuturilor într-o zonă de 2 metri în jurul pool-barului.
aducerea în incintă a armelor sau uneltelor.
scuipatul pe jos sau în apa de baie.
intrarea sau ieșirea din bazine prin altă parte decât pe la trepte și scări de intrare.
săriturile de pe marginea bazinelor sau împingerea sau aruncarea altor persoane în apă.
efectuarea de exerciții de gimnastică pe scările de acces sau barele de susținere.
purtarea de șlapi sau de labe de înot în apă.
utilizarea de saltele sau de alte echipamente de joacă în apă.
aducerea în incintă și utilizarea de aparate radio, TV, instrumente de muzică sau de semnalizare, jocuri de table sau alte jocuri zgomotoase, binocluri, boxe.
distribuirea oricăror materiale publicitare, inclusiv în parcare.
organizarea de colecte de bani de orice fel.
utilizarea în orice mod a facilităților THE SUNSET CLUB (inclusiv terenul aferent) în scopuri comerciale, ilegale și în alte scopuri neadecvate.
Alimentele și băuturile din restaurante pot fi consumate exclusiv în zonele de restaurant special amenajate, pe terase, în zonele exterioare sau de bar. Băuturile aflate în recipiente incasabile de plastic, policarbonat sau carton pot fi consumate și în zonele de șezlonguri.

6. Răspundere

Toate dotările și instalațiile THE SUNSET CLUB vor fi utilizate cu grijă de către vizitatori.
Fiecare vizitator este răspunzător pentru daunele provocate prin acțiunile sau comportamentul său, cum ar fi utilizarea neconformă, murdărirea sau deteriorarea facilităților THE SUNSET CLUB. De asemenea, fiecare vizitator este răspunzător pentru orice fel de daune pe care le provoacă terților (inclusiv rănirea altor vizitatori).
Pentru daune provocate de copii răspund părinții sau tutorii, conform legii civile.
ÎN AFARA CAZURILOR DE RASPUNDERE OBLIGATORIE IMPUSĂ DE LEGE (PREVAZUTE MAI JOS) ȘI ÎN AFARA ORICĂROR ALTOR CAUZE DE RASPUNDERE OBLIGATORIE PREVAZUTE DE LEGE, ÎN MĂSURA MAXIM PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, THE SUNSET CLUB NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RASPUNZATOARE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, ÎN CALITATE DE VIZITATOR, PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, PREJUDICII SAU PAGUBE PRODUSE DUMNEAVOASTRĂ SAU LUCRURILOR DUMNEAVOASTRĂ, ÎN LEGATURA CU PREZENȚA ÎN CADRUL THE SUNSET CLUB SAU DATORATE UTILIZĂRII FACILITĂȚILOR ȘI SERVICIILOR OFERITE DE THE SUNSET CLUB.

THE SUNSET CLUB răspunde pentru prejudiciile aduse vieții, corpului sau sănătății vizitatorilor dacă acestea apar ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a THE SUNSET CLUB privind utilizarea produselor şi serviciilor. În mod corelativ, THE SUNSET CLUB nu răspunde pentru prejudiciile aduse vieții, corpului sau sănătății Dumneavoastră în calitate de vizitator, dacă aceste prejudicii vi se datorează sau dacă se produc din vina Dumneavoastră sau dacă se datorează altor persoane sau sunt produse din vina acestora sau dacă nu se cunoaște cauza.

Dumneavoastră, în calitate de vizitator, acceptați și sunteți de acord că THE SUNSET CLUB nu răspunde pentru daunele, prejudiciile sau pagubele materiale suferite de dumneavoastră in legatura cu prezenta in cadrul THE SUNSET CLUB sau în legătură cu utilizarea facilităților și serviciilor oferite de THE SUNSET CLUB. De exemplu:

- THE SUNSET CLUB nu răspunde în niciun fel pentru furtul bunurilor dumneavoastră în incinta THE SUNSET CLUB. Vizitatorilor THE SUNSET CLUB li se recomandă în mod expres să nu ia în incintă obiecte de valoare. THE SUNSET CLUB nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la supravegherea sau paza bunurilor luate de vizitatori în incintă (inclusiv parcare). - THE SUNSET CLUB nu răspunde în niciun fel pentru distrugerea sau defectarea bunurilor dumneavoastră în incinta THE SUNSET CLUB, indiferent cum se produc acestea: e.g. - prin udarea cu apă, scăparea în bazine, scăparea pe jos, etc.

- THE SUNSET CLUB nu răspunde pentru vehiculele din parcare și nici pentru bunurile lăsate în vehicule; pentru vehiculele parcate pe locurile de parcare nu se preia niciun fel de răspundere pentru deteriorări, distrugere sau furtul vehiculelor de către terți. Atât în parcare, cât și pe toate suprafețele de trafic ale THE SUNSET CLUB este valabil codul rutier general.

Cu toate acestea, THE SUNSET CLUB răspunde pentru daunele, prejudiciile și pagubele materiale pe care vi le cauzează cu intenție sau din culpă gravă sau pe care vi le cauzează prin neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate expres de THE SUNSET CLUB.

Operatorul nu își asumă nicio răspundere pentru eventuale modificări de culoare, decolorări sau deteriorări ale costumelor de baie sau ale bijuteriilor/ceasurilor, deoarece acestea pot apărea ca urmare a compoziției apei (sulf).

THE SUNSET CLUB nu răspunde pentru daunele provocate vizitatorilor de cazuri de forță majoră, de accidente sau defecțiuni din alte cauze decât vina THE SUNSET CLUB (de ex. cădere de curent).

Vizitatorii care găsesc obiecte în incintă sau în parcare le vor preda la recepție. Toate obiectele uitate după încheierea programului cu publicul sunt strânse și păstrate după cum urmează:
- obiectele de valoare (inclusiv, fără a se limita la: telefoane, tablete, bijuterii de valoare, laptop-uri, electronice, sume de bani mai mari de 100 lei, etc) vor fi păstrate pe durata termenului legal de 10 zile; după expirarea termenului legal aceste bunuri sunt predate autorităților.
- obiectele de valoare mică vor fi păstrate pe un termen de 3 luni după care vor fi donate unei asociații sau instituții non-profit.
- obiectele pierdute care nu sunt ridicate de către clienți, deși au fost anunțați/notificați în prealabil, în termen de 14 zile de la data notificării, vor fi donate unei asociații sau instituții non-profit.
Dumneavoastră, în calitate de vizitator, sunteți de acord cu următoarele:
- sunteți de acord cu dreptul THE SUNSET CLUB de a determina ce obiecte sunt sau nu sunt de valoare;
- sunteți de acord cu donarea obiectelor pierdute, așa cum decide THE SUNSET CLUB, către o asociație sau instituție non profit, THE SUNSET CLUB NORD fiind împuternicită prin prezentul contract de către dumneavoastră să efectueze această donație.
La instalarea vremii reci poate apărea limitarea utilizării facilităților, atât în parcare și în spațiile exterioare, cât și în zona de grădină și cea a piscinelor exterioare ale THE SUNSET CLUB. Utilizarea spațiilor exterioare pe perioada iernii are loc de principiu pe propriul risc.

7. Interzicerea accesului

În cazul în care nu respectați obligațiile prevăzute în prezentul regulament THE SUNSET CLUB are dreptul de a declara încetarea imediată a contractului încheiat cu dumneavoastră – încetarea contractului are loc la momentul la care vi se comunică verbal de către personalul THE SUNSET CLUB faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, fără a fi necesară vreo altă formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată. În cazul în care personalul THE SUNSET CLUB apreciază că încălcarea de dumneavoastră a obligațiilor nu este gravă, veți primi doar un avertisment.
THE SUNSET CLUB vă informează asupra faptului că următoarele încălcări ale prezentului regulament vor conduce IMEDIAT la exercitarea de către aceasta a dreptului de a înceta contractul și la interzicerea prezenței dumneavoastră în cadrul THE SUNSET CLUB:
Orice acte de violență sau agresiune.
Agresiuni verbale de orice fel sau orice alte manifestări indecente, agresive sau nepotrivite împotriva doamnelor.
Țipatul, tonul agresiv, tonul ridicat, zgomotul.
Înjurăturile și exprimările/gesturile indecente.
Periclitarea siguranței și ordinii.
Deranjarea în orice mod a altor vizitatori.
În cazul în care THE SUNSET CLUB a declarat încetarea contractului, iar personalul v-a indicat faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, aveți obligația de a preda imediat obiectele aparținând THE SUNSET CLUB (inclusiv brățara de acces), de a achita contravaloarea serviciilor (dacă este cazul) și de a părăsi imediat, în liniște, incinta. În cazul în care nu veți respecta prevederile prezentului paragraf, sunteți de acord ca personalul de pază al THE SUNSET CLUB să vă conducă spre ieșire și să vă predea organelor în drept (firma de pază care acționează în exteriorul incintei sau poliției după caz). În cazul în care opuneți rezistență, acceptați în mod expres ca personalul de pază al THE SUNSET CLUB să folosească toate mijloacele necesare, inclusiv manipularea involuntară a dumneavoastră, pentru a vă conduce spre ieșire și a vă preda organelor în drept. În cazurile de încetare a contractului pentru nerespectarea obligațiilor de către vizitatori nu se restituie taxa de intrare plătită.
În cazul în care THE SUNSET CLUB a declarat încetarea contractului, iar personalul v-a indicat faptul că aveți obligația de a părăsi incinta precum și în cazul în care la ieșire nu vă achitați obligațiile, THE SUNSET CLUB ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A NU MAI ÎNCHEIA ALT CONTRACT CU DUMNEAVOASTRĂ ȘI DE A VĂ INTERZICE ACCESUL ÎN CADRUL FACILITĂȚILOR ȘI INCINTEI THE SUNSET CLUB. Într-un astfel de caz, nu veți mai avea dreptul de a intra în incinta THE SUNSET CLUB (inclusiv în parcare). În cazul persoanelor care vor încerca să pătrundă în incintă în pofida interdicției THE SUNSET CLUB se va face sesizare la poliție pentru infracțiunile aplicabile.
Cine intră ilegal pe proprietatea sau în incinta THE SUNSET CLUB, nu achită taxa de intrare, respectiv, încearcă acest lucru sau utilizează fraudulos servicii de plată, va fi imediat evacuat din incintă, iar în privința sa vor fi sesizate organele de poliție competente.

8. Politica de nediscriminare

THE SUNSET CLUB nu tolerează atitudinile sau comportamentele discriminatorii.

În cadrul THE SUNSET CLUB este interzisă orice fel de discriminare pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, etc, sau pe bază de orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a oricăror drepturi legale.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

THE SUNSET CLUB, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează date cu caracter personal aparținând clienților/vizitatorilor/partenerilor sau a altor categorii de persoane vizate (inclusiv minori), care sunt obținute direct sau indirect de la aceștia, singur sau împreună cu parteneri, împuterniciți sau furnizori de servicii, în vederea îndeplinirii scopurilor conform activităților sale de prelucrare, în conformitate cu prevederile legale naționale și europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

10. Excepții

Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinei și atracțiilor este valabil pentru utilizarea generală a piscinei, toboganelor și celorlalte facilități din incinta THE SUNSET CLUB. În cazul unor evenimente speciale pot fi aplicabile reguli excepționale, fără a fi necesară o revocare specială a Regulamentului de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și atracțiilor.

11. Altele

Orice persoană ce face parte din personalul THE SUNSET CLUB poate exercita drepturile prevăzute în prezentul regulament față de orice vizitator. Instrucțiunile personalului THE SUNSET CLUB trebuie respectate de către vizitatori.

12. Sugestii și reclamații

Pentru sugestii, cereri și reclamații ne puteți contacta la adresa contact@thesunset.club.
Termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării sau, după caz, primirii acesteia de către THE SUNSET CLUB.

14. Intrarea în vigoare

Condițiile Contractuale - Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a piscinelor și atracțiilor au intrat în vigoare la data de 20.06.2023.